( █D - 僅供線上欣賞!~請購買正版 - █D - )
董育君 - 一張批
詞 / 曲 : 蕭進惠
# - 感謝你乎我愛過,乎我心痛也這多,
恨我自己袂覺醒,無資格會凍講後悔,
我恨我無控制,感情乎你拿去賣,
一粒心治風中飛哮歸暝,
* - 我會流著目屎治這坐,等你返來講拍謝,
乎你知影一個人有多歹過,
我會一天寫著一張批,叫你返來講後悔,
我要叫你騙我的話攏收回。
…#…*…


生魚片█D部落~~http://tw.myblog.yahoo.com/jw!Q2QjHYSVHxhVtxeMF.x3w0c3dA--/guestbook